BurgerPraat

¿Burgerpraat !

Mensen zijn van nature uit expert in gesproken communicatie. Zo passen we intuïtief onze communicatiestijl aan aan de persoonlijkheid van onze gesprekspartner, leren we nieuwe idiomen (uitdrukkingen, zegswijzen) na ze slechts eenmaal gehoord te hebben, enz. In het burgerwetenschapsproject ¿Burgerpraat ! willen we met de hulp van vrijwilligers computers ook deze vaardigheid leren.

Deelnemen

Verloop van het project

Het project verloopt in 3 fases

  1. Fase0 (opstartfase) (afgelopen): daarin werd alles tot in de puntjes voorbereid, en werd alles met medewerkers van de universiteit uitgetest.
  2. Fase1 (afgelopen): hierin werd alles in kleine groepen op enkele locaties uitgestest. Deze groep van zo'n 150 mensen waren betrokken bij het uittesten en ontwikkelen van de didactische tools voor de opleiding en van de annotatie- en analysetools. Enkele experten uit deze groep worden later ook nog betrokken bij de verdere ontwikkeling van tools en bij de toepassingen van de onderzoeksresultaten, waardoor ze een (mee)sturende rol spelen en terugkoppeling/wisselwerking genereren.
  3. Fase2 (lopende): hierin worden zowel online alsook op selecte locaties deelnemers gezocht.

Wat we van u verwachten

Jouw bijdrage verloopt volgens het volgende stramien:

  1. Deelnemers registreren zich via de tab 'Schrijf in!' rechtsboven op de pagina (of het formulier onderaan de pagina).
  2. Daarna ontvang je een e-mail om jouw wachtwoord in te stellen. Met dat wachtwoord en jouw e-mailadres log je dan in ( knop bovenaan rechts).
  3. Eenmaal ingelogd, teken je het informatiedocument . Je kunt ook vrijblijvend extra informatie omtrent jouw spraak- en taalgebruik (dialect, ...) invullen.
  4. Daarna maak je een selfie-video waarin je enkele van de vragen die op het scherm getoond worden, beantwoordt. Je kan desgewenst deze vragen op voorhand bekijken (zie 'Documenten').
  5. Na de selfie-video ontvang je per e-mail een link naar een online vragenlijst die je invult. Uit de vragenlijst wordt het referentieprofiel van jouw taalgebruik en communicatiestijl berekend. Je ontvangt dit profiel en een uitgebreide beschrijving.
  6. Via kennisclips en deelname aan life events kun je meer leren over dit project, over hoe men iemands persoonlijkheid wetenschappelijk kan beschrijven, hoe iemands persoonlijkheid zichtbaar is in zijn/haar gedragingen en in zijn/haar taalgebruik, en hoe je dit kan gebruiken om jouw communicatie aan te passen aan jouw gesprekspartner om zo conflicten te vermijden of gewoon om efficiƫnter te communiceren. Je profiel vertelt ook wat jou energie geeft en hoe we in bepaalde studie- of beroepsvelden bepaalde eigenschappen meer of minder frequent zien voorkomen.

Documenten

Meer info omtrent het project

De primaire focus van het project ligt op het herkennen van de communicatiestijl van iemand, dit door zowel te luisteren naar het woordgebruik alsook naar de manier van spreken (intonatie, stemgebruik). Technologie die deze vaardigheid heeft of ondersteunt, is zeer breed inzetbaar. Zo is er veel vraag naar technologische ondersteuning voor mensen in beroepen waar goede communicatie essentieel is (contactcentra, hulplijnen, ordehandhaving, ...). Ook in het onderwijs (leerlingenbegeleiding) en het bedrijfsleven (human resources) is er vraag om bij de opleidingskeuze of jobinvulling naast technische vaardigheden ook naar communicatievaardigheden te kijken. Verder kan ook gedacht worden aan tools voor persoonlijke zelfontwikkeling. Al deze tools moeten helpen om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen, of met de juiste persoon in contact te brengen, om zo burn-out of andere problemen veroorzaakt door slechte interpersoonlijke contacten te vermijden.

Enkele andere relevante nevendoelstellingen van het project zijn:

Om dit taal- en spraakonderzoek mogelijk te maken, willen we data van 1000 burgers verzamelen. Meer specifiek betreft het een selfie-video van zo'n 10 tal minuten waarin je spreekt naar aanleiding van een aantal vragen en opdrachten, en het invullen van een online vragenlijst waaruit jouw persoonlijk communicatieporfiel afgeleid wordt.

In ruil voor je medewerking aan dit boeiende project ontvang je eigen gedetailleerd persoonlijkheidsprofiel. Daarnaast krijg je toegang tot een aantal kennisclips die meer uitleg geven omtrent het gebruikte persoonlijkheidsmodel. Deze video's leren je onder andere hoe je persoonlijkheid en gemoedstoestand in anderen kunt herkennen. Dit is een opleiding die je nog lang na je medewerking aan het ¿Burgerpraat ! project zal inzetten om je eigen communicatie en die van anderen te doorgronden, en je communicatie aan te passen om zo conflicten te vermijden en om effici&emul;nter samen te werken. Er zal ook de mogelijkheid zijn om deel te nemen aan events waarin wetenschappers

Wil je meedoen aan dit project, schrijf je dan zeker in.

Burgerwetenschappen
Burgerwetenschappen
Communicatie
Communicatie
Persoonlijkheid
Persoonlijkheid
Artificiële Intelligentie
Artificiële Intelligentie

Kalender

overzicht

Zo Ma Di Woe Do Vrij Za

geplande activiteiten

Wie is wie

Ons team bestaat uit een brede selectie van experten op het vlak van taal- en spraakwetenschappen, communicatiewetenschappen, en wetenschapscommunicatie.

Kris Demuynck

Kris Demuynck

Spraakverwerking & AI

Prof. dr. ir. Kris Demuynck is (samen met Nilesh Madhu) verantwoordelijk voor het spraakgerelateerde onderzoek bij imec-IDLab-UGent. Kris is reeds 25 jaar actief in het domein van spraak- en taalverwerking. Daar waar de focus in het onderzoek in het begin vooral op verbale informatie lag (wat wordt er gezegd), ligt de focus in het recentere onderzoek vaak op hoe iets gezegd wordt (paralinguïstische informatie).

Marie Claire Van de Velde

Marie Claire Van de Velde

Communicatie & persoonlijkheid

Dr. Marie Claire Van de Velde is beleidsadviseur van de vicerector van de UGent. Na haar doctoraat bouwde ze een loopbaan in wetenschaps- en innovatiebeleid uit. Ze stond mee aan de basis van de oprichting van het Instituut voor Breedbandtechnologie, later iMinds, waarvan ze van 2004-2012 directeur Valorisatie en Business Development was. Haar voornaamste interesses liggen op het snijvlak van wetenschap en de mens, in het bijzonder betreffende onderwijs, diversiteit en inclusie en valideren van technologische en sociale innovaties. Zij heeft ervaring met diverse managements- en communicatiemodellen en is tevens gecertificeerd trainer in Process Communication.

Véronique Hoste

Véronique Hoste

Taalverwerking & AI

Prof. dr. Véronique Hoste is hoogleraar taaltechnologie en hoofd van het LT3 Language and Translation Technology Team aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, UGent. Véronique verricht met haar team onderzoek naar het gebruik van inductieve, machine learning technieken voor het modelleren van natuurlijke taal met als toepassingen automatische sentimentanalyse, emotiedetectie, monitoring van sociale media, enz.

Nilesh Madhu

Nilesh Madhu

Spraakverwerking & AI

Prof. Dr.-Ing. Nilesh Madhu is een expert in signaalanalyse en signaalverwerking. Na zijn postdoc was hij 7 jaren in de industrie werkzaam, waar hij o.a. verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en implementatie van spraakverbeteringsalgoritmes voor mobiele communicatie. Sinds 1 december 2017 is hij werkzaam aan de UGent als docent, waar hij samen met Kris Demuynck het onderzoek omtrent spraaktechnologie leidt. Zijn onderzoeksfocus is momenteel machinaal leren en modelgebaseerde signaalanalyse.

Katrien Strubbe

Katrien Strubbe

Wetenschapscommunicatie

Prof. dr. Katrien Strubbe is hoofddocent in de vakgroep Chemie aan de faculteit Wetenschappen en is coördinator van de lerarenopleidingen wiskunde/wetenschappen van de Universiteit Gent. Haar expertise ligt in communicatie van/over wetenschappen en STEM naar een divers publiek en het ontwikkelen van didactische tools voor STEM-onderwijs. Gender, diversiteit en inclusiviteit zijn hierbij specifieke aandachtspunten.

Interesse?

Wil je meedoen? Vul dan je contactgegevens in in onderstaand formulier en we maken een account aan zodat je op het platform kunt inloggen (je moet wel 16 jaar of ouder zijn om te kunnen deelnemen). Je kunt hetzelfde formulier ook gebruiken om je weer uit te schrijven indien je dit wenst.

 
De naam waarmee je wil aangesproken worden.

 
Jouw e-mail adres.