BurgerPraat

¿Burgerpraat !

Project

Mensen zijn van nature uit expert in gesproken communicatie. Zo passen we intuïtief onze communicatiestijl aan aan de persoonlijkheid van onze gesprekspartner, leren we nieuwe idiomen (uitdrukkingen, zegswijzen) na ze slechts eenmaal gehoord te hebben, enz. In het burgerwetenschapsproject ¿Burgerpraat ! willen we de hulp van de inwoners van Vlaanderen inroepen teneinde computers ook deze vaardigheid aan te leren.

De primaire focus van het project ligt op het herkennen van de persoonlijkheid en de gemoedstoestand van de gesprekspartner, dit door zowel te luisteren naar het woordgebruik alsook naar de manier van spreken (intonatie, stemgebruik). Technologie die deze vaardigheid heeft of ondersteunt, is zeer breed inzetbaar. Zo is er veel vraag naar technologische ondersteuning voor mensen in beroepen waar goede communicatie essentieel is (contactcentra, hulplijnen, ordehandhaving, ...). Ook in het onderwijs (leerlingenbegeleiding) en het bedrijfsleven (human resources) is er vraag om bij de opleidingskeuze of jobinvulling naast technische vaardigheden ook naar persoonlijkheid te kijken. Verder kan ook gedacht worden aan tools voor persoonlijke zelfontwikkeling. Al deze tools moeten helpen om de juiste persoon op de juiste plaats te krijgen, of met de juiste persoon in contact te brengen, om zo burn-out of andere problemen veroorzaakt door slechte interpersoonlijke contacten te vermijden.

Enkele andere relevante doelstellingen van het project zijn:

Om dit taal- en spraakonderzoek mogelijk te maken, willen we data van 1000 burgers verzamelen. Meer specifiek betreft het een selfie-video van zo'n 10 tal minuten waarin je antwoord geeft op een aantal vragen en opdrachten. Vervolgens zullen de wetenschappers je een eenvoudig te gebruiken softwareprogramma aanleren waarmee je je eigen taal interpreteert, niet enkel de woorden en zinnen, maar ook wat je taal laat zien over je persoonlijkheid.

In ruil voor je medewerking aan dit boeiende project ontvang je een persoonlijkheidsprofiel over jezelf en een zeer bruikbare 2-daagse opleiding in het herkennen van persoonlijkheid en gemoedstoestand. Dit is een opleiding die je nog lang na je medewerking aan het ¿Burgerpraat ! project zal inzetten om je eigen communicatie en die van anderen te doorgronden, en je communicatie aan te passen om zo conflicten te vermijden en om efficienter samen te werken. Daarnaast is het volgen van zo'n opleiding in groep ook gewoon leuk -- nodig dus zeker je vrienden uit! Het project start met een try out in Gent op 30 april en 7 mei 2019, en wordt gelanceerd in de vijf provincies later dit jaar.

Wil je op de hoogte blijven van dit project, schrijf je dan in op onze mailinglijst, en we houden je zeker op de hoogte.

Burgerwetenschappen
Burgerwetenschappen
Communicatie
Communicatie
Persoonlijkheid
Persoonlijkheid
Artificiële Intelligentie
Artificiële Intelligentie

Uw bijdrage

Verloop van het project

Het project verloopt in 3 fases

  1. De opstartfase: daarin wordt alles tot in de puntjes voorbereid, en wordt alles met medewerkers van de universiteit uitgetest.
  2. Fase1: hierin worden per provincie 40 burgerwetenschappers gezocht. Uit deze groep van 200 mensen worden 25 expert-vrijwilligers geselecteerd die willen meehelpen bij de werving, opleiding en begeleiding van de 800 vrijwilligers in de 2e fase. Deze expert-vrijwilligers krijgen erkenning voor hun expertise, zijn betrokken bij de didactische tools voor de opleiding van de vrijwilligers, en kunnen door de experten betrokken worden bij de mogelijke verdere ontwikkeling van tools en toepassingen van de onderzoeksresultaten, waardoor ze een (mee)sturende rol spelen en terugkoppeling/wisselwerking genereren.
  3. Fase2: hierin worden per provincie nog een 200 vrijwilligers gezocht.

Wat we van u verwachten

Onafhankelijk van de fase, verloopt jouw bijdrage steeds volgens hetzelfde stramien:

  1. Je krijgt op één van de vele informatie-avonden uitleg over artificiële intelligentie. Daarna kijken we meer in detail naar wat computers reeds kunnen op het vlak van de taal- en spraakverwerking. Tenslotte leggen we de link met communicatiewetenschappen, en duiden we het ¿Burgerpraat ! project.
  2. Geïnteresseerden kunnen zich via onze website registreren voor een opnamesessie. Deze opnamesessies zijn gespreid in tijd en gebeuren op verschillende plaatsen in alle Vlaamse provincies. In die opnamesessie maak je een selfie-video terwijl je antwoord geeft op enkele vragen.
  3. Na de opnamesessie vul je ook een persoonlijkheidstest in. Dit levert het referentieprofiel dat we automtisch willen opstellen uitgaande van jouw taalgebruik en communicatiestijl.
  4. Vervolgens volg je een 2 daagse cursus waarin we je in detail aanleren hoe men iemands persoonlijkheid wetenschappelijk kan beschrijven, hoe iemands persoonlijkheid zichtbaar is in zijn/haar gedragingen en in zijn/haar taalgebruik, en hoe je jouw communicatie kan aanpassen aan jouw gesprekspartner om zo conflicten te vermijden of gewoon om efficiënter te communiceren.
  5. Tenslotte annoteer je je eigen video (wat heb je gezegd) en duid je ook aan waar je de in de cursus aangeleerde patronen in jouw video terug vindt. Dit werk gebeurt bij voorkeur in groep, zodat jullie elkaar kunnen helpen. In groep werken is ook gewoon leuker. Je kunt natuurlijk ook thuis werken indien je dit verkiest.

Documenten

Kalender

overzicht

  • Mei 2019
Zo Ma Di Woe Do Vrij Za

geplande activiteiten

reserveren

Klik op een vrij tijdsslot om te reserveren.

Wie is wie

Ons team bestaat uit een brede selectie van experten op het vlak van taal- en spraakwetenschappen, communicatiewetenschappen, en wetenschapscommunicatie.

Kris Demuynck

Kris Demuynck

Spraakverwerking & AI

Prof. dr. ir. Kris Demuynck is (samen met Nilesh Madhu) verantwoordelijk voor het spraakgerelateerde onderzoek bij imec-IDLab-UGent. Kris is reeds 25 jaar actief in het domein van spraak- en taalverwerking. Daar waar de focus in het onderzoek in het begin vooral op verbale informatie lag (wat wordt er gezegd), ligt de focus in het recentere onderzoek vaak op hoe iets gezegd wordt (paralinguïstische informatie).

Marie Claire Van de Velde

Marie Claire Van de Velde

Communicatie & persoonlijkheid

Dr. Marie Claire Van de Velde is beleidsadviseur van de vicerector van de UGent. Na haar doctoraat bouwde ze een loopbaan in wetenschaps- en innovatiebeleid uit. Ze stond mee aan de basis van de oprichting van het Instituut voor Breedbandtechnologie, later iMinds, waarvan ze van 2004-2012 directeur Valorisatie en Business Development was. Haar voornaamste interesses liggen op het snijvlak van wetenschap en de mens, in het bijzonder betreffende onderwijs, diversiteit en inclusie en valideren van technologische en sociale innovaties. Zij heeft ervaring met diverse managements- en communicatiemodellen en is tevens gecertificeerd trainer in Process Communication.

Nilesh Madhu

Nilesh Madhu

Spraakverwerking & AI

Prof. Dr.-Ing. Nilesh Madhu is een expert in signaalanalyse en signaalverwerking. Na zijn postdoc was hij 7 jaren in de industrie werkzaam, waar hij o.a. verantwoordelijk was voor de ontwikkeling en implementatie van spraakverbeteringsalgoritmes voor mobiele communicatie. Sinds 1 december 2017 is hij werkzaam aan de UGent als docent, waar hij samen met Kris Demuynck het onderzoek omtrent spraaktechnologie leidt. Zijn onderzoeksfocus is momenteel machinaal leren en modelgebaseerde signaalanalyse.

Véronique Hoste

Véronique Hoste

Taalverwerking & AI

Prof. dr. Véronique Hoste is hoogleraar taaltechnologie en hoofd van het LT3 Language and Translation Technology Team aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, UGent. Véronique verricht met haar team onderzoek naar het gebruik van inductieve, machine learning technieken voor het modelleren van natuurlijke taal met als toepassingen automatische sentimentanalyse, emotiedetectie, monitoring van sociale media, enz.

Edwin Hantson

Edwin Hantson

Communicatie & persoonlijkheid

Dr. Edwin Hantson is de gewezen directeur van de Pedagogische Begeleidingsdienst en van het Instituut voor Studie en Communicatie. Hij was actief als adviseur en trainer marketing, management en communicatie voor secundair en hoger onderwijs in meer dan 15 landen, en van 2016 tot 2018 werkte hij als postdoctoraal medewerker aan UGent rond Process Communication op school. Hij is gecertificeerd in PCM en TAPAS en vertrouwd met diverse communicatie- en persoonlijkheidsmodellen zoals Leary, big five, DISC, PCM, MBTI, HIP, IMADI.

Katrien Strubbe

Katrien Strubbe

Wetenschapscommunicatie

Prof. dr. Katrien Strubbe is hoofddocent in de vakgroep Chemie aan de faculteit Wetenschappen en is coördinator van de lerarenopleidingen wiskunde/wetenschappen van de Universiteit Gent. Haar expertise ligt in communicatie van/over wetenschappen en STEM naar een divers publiek en het ontwikkelen van didactische tools voor STEM-onderwijs. Gender, diversiteit en inclusiviteit zijn hierbij specifieke aandachtspunten.

Interesse?

We houden je graag op de hoogte omtrent dit project. Vul gewoon je contactgegevens in in onderstaand formulier. Je kunt hetzelfde formulier ook gebruiken om je weer uit te schrijven indien je dit wenst.

 
De naam waarmee je wil aangesproken worden.

 
Jouw e-mail adres.

Provincie(s)
 
Blijf op de hoogte van de informatie-avonden en werksessies. Deze zijn per provincie georganiseerd. Kies de voor jouw beste passende provincie(s).

 
Wil je nog iets anders kwijt, schrijf het dan hier.